Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Kim

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Kim

2301167302

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301167302 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Kim được thành lập vào ngày 24/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 2400905825 - Công Ty TNHH Dabo Tỉnh Bắc Giang