Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Lâm Phong Bắc Ninh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Lâm Phong Bắc Ninh

2301167020

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301167020 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Lâm Phong Bắc Ninh được thành lập vào ngày 19/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập