Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tần Trang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tần Trang

2301165425

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301165425 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tần Trang được thành lập vào ngày 23/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập