Công Ty TNHH Gxtech Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Gxtech Việt Nam

2301164414

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301164414 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gxtech Việt Nam được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập