Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị KCH

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị KCH

2301164245

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301164245 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị KCH được thành lập vào ngày 12/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập