Công Ty TNHH HS - Tech Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH HS - Tech Việt Nam

2301155385

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301155385 là mã số thuế của Công Ty TNHH HS - Tech Việt Nam được thành lập vào ngày 27/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập