Công Ty TNHH KC Khánh Châu Plastic

Địa chỉ

Công Ty TNHH KC Khánh Châu Plastic

2301154938

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301154938 là mã số thuế của Công Ty TNHH KC Khánh Châu Plastic được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702935049 - Công Ty TNHH Bofei Tỉnh Bình Dương