Công Ty TNHH Ji Tech

Địa chỉ

Công Ty TNHH Ji Tech

2301154857

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301154857 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ji Tech được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập