Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử Hồng Kỳ

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử Hồng Kỳ

2301154832

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301154832 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử Hồng Kỳ được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập