Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Kappa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Kappa

2301154818

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301154818 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Kappa được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập