Công Ty Cổ Phần Meijiphar

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Meijiphar

2301154800

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301154800 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Meijiphar được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập