Công Ty TNHH Gỗ Ming Xin

Địa chỉ

Công Ty TNHH Gỗ Ming Xin

2301154568

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301154568 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gỗ Ming Xin được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập