Công Ty Cổ Phần Cnctech Bắc Ninh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Cnctech Bắc Ninh

2301151863

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301151863 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cnctech Bắc Ninh được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập