Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam

2301151630

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301151630 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Mặc New HML Việt Nam được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502439195 - Công Ty TNHH Thiên Bách Cường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu