Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Kiên Ninh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Kiên Ninh

2301149092

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301149092 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Xây Dựng Kiên Ninh được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập