Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Thịnh Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Thịnh Phát

2301149014

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301149014 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Thịnh Phát được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập