Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng MK

Địa chỉ

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng MK

2301146373

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301146373 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng MK được thành lập vào ngày 14/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập