Công Ty TNHH TM&DV Khôi Cầu

Địa chỉ

Công Ty TNHH TM&DV Khôi Cầu

2301146038

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301146038 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM&DV Khôi Cầu được thành lập vào ngày 11/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập