Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Quốc Dân Miền Bắc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Quốc Dân Miền Bắc

2301145852

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301145852 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Quốc Dân Miền Bắc được thành lập vào ngày 11/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập