Công Ty Cổ Phần SX&TM Tổng Hợp Ymmask

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần SX&TM Tổng Hợp Ymmask

2301145034

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301145034 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần SX&TM Tổng Hợp Ymmask được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập