Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ An Toàn Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ An Toàn Phát

2301144961

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301144961 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ An Toàn Phát được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập