Công Ty TNHH Bao Bì Minh Thanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Bao Bì Minh Thanh

2301144859

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301144859 là mã số thuế của Công Ty TNHH Bao Bì Minh Thanh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập