Công Ty TNHH Công Ty TNHH Hạ Tầng Và Đô Thị Việt Hàn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Hạ Tầng Và Đô Thị Việt Hàn

2301142065

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301142065 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Hạ Tầng Và Đô Thị Việt Hàn được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập