Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngân Tuấn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngân Tuấn

2301141946

Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại:

Mã số 2301141946 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngân Tuấn được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập