Công Ty Cổ Phần Dược Và Phát Triển Nhà Thuốc 24/7

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Dược Và Phát Triển Nhà Thuốc 24/7

2301127123

Số 106 Lô 2 phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: 0978627089

Mã số 2301127123 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dược Và Phát Triển Nhà Thuốc 24/7 - còn có tên giao dịch là 24/7 PHARMACY DEVELOPMENT AND MEDICINE JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập