Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Tổng Hợp Kinh Bắc

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Tổng Hợp Kinh Bắc

2301127042

29 Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: 0338612219

Mã số 2301127042 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Tổng Hợp Kinh Bắc - còn có tên giao dịch là KINH BAC GENERAL INVESTMENT AND BUSINESS COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập