Công Ty TNHH Tư Vấn Luật Bình Nhung

Địa chỉ

Công Ty TNHH Tư Vấn Luật Bình Nhung

2301126948

Tầng 4, Số 6 đường Ngọc Hân Công Chúa, Khu Hòa Ðình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: 0988616879

Mã số 2301126948 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Luật Bình Nhung - còn có tên giao dịch là BINH NHUNG LAW CONSULTING COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập