Công Ty TNHH Tập Đoàn Khoa Học Và Công Nghệ Hàng Đầu Tương Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Tập Đoàn Khoa Học Và Công Nghệ Hàng Đầu Tương Lai

2301111860

Số nhà 26, Phố Trần Quang Khải, Khu 4, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: 0969606102

Mã số 2301111860 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tập Đoàn Khoa Học Và Công Nghệ Hàng Đầu Tương Lai được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập