Công Ty TNHH TV XD Trường Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH TV XD Trường Phát

2200792860

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200792860 là mã số thuế của Công Ty TNHH TV XD Trường Phát được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập