Công Ty TNHH DV TM SX Hoàng Kim

Địa chỉ

Công Ty TNHH DV TM SX Hoàng Kim

2200790158

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200790158 là mã số thuế của Công Ty TNHH DV TM SX Hoàng Kim được thành lập vào ngày 24/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập