Công Ty TNHH TM XD Sơn Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH TM XD Sơn Hà

2200788857

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200788857 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM XD Sơn Hà được thành lập vào ngày 25/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập