Công Ty TNHH TM XD Lý Thi

Địa chỉ

Công Ty TNHH TM XD Lý Thi

2200788776

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200788776 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM XD Lý Thi được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập