Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Tín

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Tín

2200788631

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200788631 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Tín được thành lập vào ngày 22/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập