Công Ty TNHH MTV Bùi Minh Tuấn

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Bùi Minh Tuấn

2200788293

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200788293 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Bùi Minh Tuấn được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập