Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lý Anh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lý Anh

2200780248

Tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại:

Mã số 2200780248 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lý Anh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập