Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Sala

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Sala

2100667016

Tỉnh Trà Vinh
Số điện thoại:

Mã số 2100667016 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Sala được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3702978691 - Công Ty TNHH Kavytex Tỉnh Bình Dương
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập