Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Hưng Kỷ

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Hưng Kỷ

2100661744

Tỉnh Trà Vinh
Số điện thoại:

Mã số 2100661744 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Hưng Kỷ được thành lập vào ngày 30/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập