Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Huỳnh Phương

Địa chỉ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Huỳnh Phương

2100661712

Tỉnh Trà Vinh
Số điện thoại:

Mã số 2100661712 là mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Huỳnh Phương được thành lập vào ngày 30/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502441927 - Công Ty TNHH Hà Quyền Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu