Công Ty TNHH Dịch Vụ Thủy Sản Trọng Nghĩa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thủy Sản Trọng Nghĩa

2001343370

Tỉnh Cà Mau
Số điện thoại:

Mã số 2001343370 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thủy Sản Trọng Nghĩa được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập