Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thủy Sản Tiến Thành

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thủy Sản Tiến Thành

2001337923

Tỉnh Cà Mau
Số điện thoại:

Mã số 2001337923 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thủy Sản Tiến Thành được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập