Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đặng Nhật Khoa

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đặng Nhật Khoa

2001331865

Tỉnh Cà Mau
Số điện thoại:

Mã số 2001331865 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đặng Nhật Khoa được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập