Công Ty TNHH Điện Khí Bạc Liêu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Điện Khí Bạc Liêu

1900677981

Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:

Mã số 1900677981 là mã số thuế của Công Ty TNHH Điện Khí Bạc Liêu được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị