Công Ty TNHH Diêm Nghiệp Thủy Sản Hùng Linh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Diêm Nghiệp Thủy Sản Hùng Linh

1900677967

Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:

Mã số 1900677967 là mã số thuế của Công Ty TNHH Diêm Nghiệp Thủy Sản Hùng Linh được thành lập vào ngày 10/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3801255051 - Công Ty TNHH Zhen Tai Tỉnh Bình Phước
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3200722449 - Công Ty TNHH CHTT Tỉnh Quảng Trị