Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Hợp Nhất

Địa chỉ

Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Hợp Nhất

1900675102

Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:

Mã số 1900675102 là mã số thuế của Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Hợp Nhất được thành lập vào ngày 05/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập