Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa

1900672084

Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:

Mã số 1900672084 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Công Trình Nhân Nghĩa được thành lập vào ngày 25/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502448658 - Công Ty TNHH Thời Trang JJ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu