Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Quyên Gold Land

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Quyên Gold Land

1900665464

Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại:

Mã số 1900665464 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Quyên Gold Land được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập