Công Ty Cổ Phần Điện Gió Công Lý Bạc Liêu

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Điện Gió Công Lý Bạc Liêu

1900658481

Ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại: 0913989945

Mã số 1900658481 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Điện Gió Công Lý Bạc Liêu - còn có tên giao dịch là CONG LY BAC LIEU WIND POWER JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập