DNTN Bánh Tráng Bò Bía Ngọc Anh

Địa chỉ

DNTN Bánh Tráng Bò Bía Ngọc Anh

1900658474

Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu
Số điện thoại: 0352544474

Mã số 1900658474 là mã số thuế của DNTN Bánh Tráng Bò Bía Ngọc Anh được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập