Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 19-5

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 19-5

1801705941

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801705941 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp 19-5 được thành lập vào ngày 11/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập