Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Kim Minh Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Kim Minh Phát

1801705726

Thành phố Cần Thơ
Số điện thoại:

Mã số 1801705726 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Kim Minh Phát được thành lập vào ngày 09/06/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập